для напряму підготовки 6.030501 «Облік у аудит»

 

 

Кафедра: Аграрної економіки

 

 

ОКР «Бакалавр»

Семестр – 7

Розподіл годин по семестрах:

7 семестр – 108 год.  

                                             

Число тижнів ­– 12

Число кредитів ECTS – 3

Лекцій – 24 год.

Практичних занять -20 год.

Самостійна робота – 64  год.

Залік  – 7 семестр

 

 

В дисципліні вивчається економічну суть, функції, роль та сфери використання страхування у сучасному суспільстві, класифікацію вид та форм страхування, класифікацію страхових ризиків та методів її оцінки, умови кожного виду страхування, методологія побудови страхових тарифів, економічний аналіз і планування страхових операцій, теорія перестрахування та співстрахування, а також особливості страхування зовнішньоекономічних ризиків.