Метою дисципліни „Теорія організацій” є вивчення теоретичних засад організації з позиції формування її законів, принципів, ознак; висвітлення питання генезису організації; визначення двоїстої сутності організації як системи та як процесу; дослідження теоретичних засад організації як об’єкта управління; виявлення сутності організаційного проектування як процесу формування організаційної структури.