Термінологічний словник

Вантажний двір - це складова станції, на якій зосереджені всі основні об'єкти і пристрої комерційного характеру, що слугують для переробки вантажів.

Вантажний коефіцієнт тари вагонів визначають через відношення маси тари до маси вантажу, навантаженого у вагони. Він відображає використання вантажопідйомності вагонів при перевезенні відповідних вантажів. Чим вищий цей коефіцієнт, тим менш ефективно використовується вантажопідйомність вагонів.

Вантажно-розвантажувальні витрати - витрати, що вклю­чають усі видатки на виконання таких робіт.

Вантажопідйомність судна - це кількість вантажу на ньому при навантаженні до вантажної ватерлінії. Визначають як різницю між його ваговою водотоннажністю з повним вантажем і во­дотоннажністю без вантажу.

Відправне маркування містить номер місця (в чисельнику) і число місць (у знаменнику), найменування відправника й отримувача, пункт відправлення і призначення.

Графіки виконання операцій - регламентують затрати часу і порядок виконання окремих операцій за елементами.

Децентралізована організація перевезень - доставку вантажів здійснює одержувач, який замовляє транспорт, виконує навантаження, експедирування та розвантаження вантажу. При цьому постачальник не зацікавлений у механізації вантажних робіт, скороченні простоїв рухомого складу та ефективному його використанні.

Додаткові рейси - це рейси, які виконують по тих авіалініях, що й регулярні, але за особливим розкладом.

Єдиний технологічний процес - раціональна система організації роботи станцій примикання та під'їзних шляхів промислових підприємств.

Засоби сполучення - це автомобілі, автомобілі-тягачі, напівпричепи, причепи транспортного призначення, що перевозять вантажі й пасажирів.

Змінні витрати - це витрати, які залежать від пробігу автомобіля.

Зовнішня тара призначена для транспортування або зберігання у процесі переміщення вантажів від виробника до споживача.

Картограма - це графічне зображення вантажопотоку на карті згідно з дійсним переміщенням вантажів.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності вагона - відношення маси вантажу, завантаженого у вагон, до вантажопідйомності вагона.

Коефіцієнт використання місткості вагона - відношення об'єму, зайнятого вантажем, до повної місткості вагона.

Коефіцієнт питомого об'єму вагону - відношення корисно­го об'єму кузова вагону до його вантажопідйомності. Він відображає розмір корисного об'єму (м3), що припадає на одну тонну вантажопідйомності вагону.

Коносамент - це документ, що надає право кожному, хто є його власником, розпоряджатися товаром.

Контактний графік - суміщені за часом, обсягом перевезень процеси, які виконуються залізничним і автомобільним транспортом. Контактний графік забезпечує найвигідніші виробничі взаємозв'язки і послідовність виконання окремих опе­рацій з обробки рухомого составу з мінімальними затратами часу і коштів.

Контейнер - це різновид багато обігової тари, наземна транспортна ємність, котра перевантажується за допомогою підйомно-транспортних засобів. Він призначений для перевезення різних видів вантажів.

Кільцевий маршрут - слідування автомобіля по замкнутому колу, з' єднуючи декілька споживачів або постачальників.

Маніфест - перелік завантажених на судно товарів за коносаментом.

Маршрут - шлях переміщення перевізного складу при вико­нанні перевезень.

Маятникові маршрути - це маршрути, при яких шлях слідування автомобіля між двома вантажними пунктами неодноразово повторюється.

Мережний графік - графічне відображення всіх технологічних зв'язків між роботами.

Міжнародне повітряне перевезення - перевезення, що здійснюється на повітряних суднах, за якого місце відправлення і місце призначення незалежно від того, чи було перевантаження або перерва в перевезенні, розташовані на території двох держав або на території іншої держави.

Міжнародний політ - політ, при якому повітряне судно перетинає державні кордони двох країн.

Міжнародний транспорт - це послуги всіх видів транспорту, що надаються резидентами однієї країни резидентам іншої країни.

Поїздка - завершений цикл транспортної роботи, котрий складається з навантаження вантажу на автомобіль, руху останнього з вантажем, розвантаження і надання транспортного засобу для наступного навантаження (рух без вантажу).

Регулярні рейси - це рейси, що виконуються відповідно до опублікованого розкладу по договірних авіалініях.

Спеціалізована тара використовується тільки для пакування та транспортування певних матеріалів.

Спеціальне маркування вказує на спосіб збереження вантажу і поводження з ним на шляху і протягом вантажних операцій.

Спеціальні рейси - це рейси, що виконуються за спеціальними завданнями як за маршрутом регулярних рейсів, так і за особливим маршрутом.

Тара - особливий вид промислових виробів, призначений для укладання і упаковки різних матеріальних ресурсів.

Тариф - це плата та збори, стягнуті транспортними організаціями з відправників вантажу (вантажоодержувачів) за перевезення вантажів.

Технічний коефіцієнт тари вагонів - визначають за відношенням маси всієї тари вагона до його вантажопідйомності.

Товарне маркування містить найменування виробу і назву виробника товару, його адресу, заводську марку, ГОСТ та інші необхідні відомості про товар.

Товарні контори призначені для оформлення вантажних перевезень та розрахунків з вантажовідправниками та вантажоодержувачами.

Товаробезликова тара не має специфічних якостей та особливостей і може бути використана після її звільнення від одних матеріалів для інших.

Транспортна логістика - організація та здійснення процесу доставки товару з мінімальними витратами, максимальною цілісністю у чітко визначений термін.

Транспортне маркування наноситься відправником у вигляді дробу (в чисельнику - порядковий номер, за яким ця відправка прийнята до перевезення згідно з книгою відправлень, у знаменнику - число та місяць відправки), поряд з дробом - номер вантажної накладної.

Транспортний вузол - це місце перехрещення трьох і більше ліній та потоків одного або кількох видів транспорту.

Транспортні витрати - це всі витрати на доставку товару від продавця до покупця, включаючи вартість фрахту, страхування, навантаження, розвантаження, упакування, розпаковка та ін.

Транспортно-експедиційна організація - спеціалізована організація, яка виконує операції за дорученням відправників чи одержувачів.

Упаковка - засіб або комплекс засобів, що забезпечують захист продукції від пошкоджень, втрат, а зовнішнє середовище - від забруднень.

Характеристика вантажу - це режим збереження, спосіб пакування, перевантаження і перевезення, фізико-хімічні властивості, розміри, об'єм, маса і форма, пред'явлена для перевезення.

Цехова тара використовується для транспортування товарів до робочих місць, доставки і збереження сировини, напівфабрикатів і готової продукції.

Чартерні рейси - це рейси, що виконуються згідно зі спеці­альним контрактом між перевізником та замовником.

Централізовані перевезення є прогресивним способом виконання транспортного процесу та експлуатації рухомого складу.

Перевезення вантажів у такий спосіб дає змогу поліпшити використання рухомого складу, підвищити продуктивність праці на всіх стадіях переміщення вантажів, звільнити вантажовідправників та вантажоодержувачів від турбот стосовно транспорту­вання вантажів. При централізованих перевезеннях істотно скорочуються невиробничі простої транспортних засобів.

Шляхи сполучення - це шляхи руху рухомого складу, тобто доставки вантажів і пасажирів.