1.1 1.1 Походження терміна «логістика», суть і сучасні визначення логістики.

Логістика – унікальна сфера людської діяльності.

Метою діяльності логістики є забезпечення необхідного товару, необхідної якості в необхідній кількості, в необхідному місці, в необхідний час з необхідною інформацією необхідному споживачу за «відповідною» ціною. Тобто, призначення логістики – забезпечити отримання продуктів і послуг там, де вони необхідні, і тоді, коли вони потрібні.

Логістика – це процес управління достатнім та ефективним (з точки зору витрат і часу перебігу) потоком запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції, послуг, фінансів та супроводжуючої інформації від місця виникнення цього потоку до місця його споживання (включаючи приймання, відправлення, внутрішнє і зовнішнє переміщення) з метою повного задоволення потреб споживачів.

Основними категоріями логістики є потокові процеси: матеріальні, фінансові, інформаційні, сервісні, кадрові потоки тощо.

Логістика виникла близько 2 тис. років тому, в період римських воєн. Поняття логістика в зарубіжній та вітчизняній літературі трактується по-різному. Більшість дослідників дотримуються думки, що семантика терміна походить із Давньої Греції, де логістика (англ. – logistics) означала «мистецтво ліку» або «мистецтво міркування, розрахунку». Розглянемо більш детально походження терміна «логістика» (табл. 1.1).