5 ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  1. Який був територіальний поділ і адміністративний устрій українських земель?
  2. Зробіть порівняльний аналіз економічного розвитку та соціально-політичної ситуації в Австро-Угорській і в Російській імперіях.
  3. Вкажіть головні фактори, що сприяли національному відродженню українського народу.
  4. Охарактеризуйте ідеологічну схожість і розбіжність політичних партій на Наддніпрянщині та у Західній Україні.
  5. Назвіть причини та наслідки Першої світової війни.
  6. Згадайте кількість країн, що брали участь у війні.
  7. Вкажіть табори, на які поділялися ворогуючі держави. Проаналізуйте як вирішувалося питання української державності під час війни?