1 Питання для обговорення

1. Дайте визначення понять «інформація» і «документ». Вкажіть, в чому полягає відмінність між даними поняттями.
2. Вкажіть, які інформаційні ресурси потрібно використовувати в підприємстві.
3. Якщо Вам необхідно відправити лист, який містить зобов’язання оплатити надані послуги, то який вид зв’язку Ви використаєте, щоб лист зберіг свою юридичну силу? Обґрунтуйте.
4. Що таке документообіг, і які до нього пред’являються вимоги?
5. Поясніть, чому завжди слід пам’ятати, що факт документування різко збільшує ризик загрози інформації.
6. Які технічні канали витоку інформації Вам відомі? Назвіть способи їх перекриття.
7. Назвіть способи, якими, на Вашу думку, можна мінімізувати загрози втрати цінної інформації через навмисні дії працівника підприємства.