Маркетинг (073): All participants

Filters

Модуль 1. МАРКЕТИНГ ЯК КОНЦЕПЦІЯ РИНКОВОГО УПРАВЛІННЯ

Quiz Quiz Підсумкове тестування з модуля 1.

Модуль 2.ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ

Quiz Quiz Підсумкове тестування з модуля 2.

Підсумкове тестування

Quiz Quiz Підсумковий контроль знань