1 Питання для обговорення

1. Дайте визначення документа.
2. Які Ви знаєте види документів.
3. Наведіть класифікацію документів.
4. Надайте загальну характеристику управлінським документам.
5. Поняття й класифікація документів як засобів реалізації функцій управлінської діяльності.
6. Наведіть загальну характеристику складових елементів документа.

7. Охарактеризуйте текст документа як найважливіший його реквізит.

8. Перерахуйте документи щодо особового складу або з кадрово-контрактних питань.
9. Опишіть особливості складання заяв.
10. Охарактеризуйте довідково-інформаційні документи підприємства.
11. Особливості написання автобіографії та характеристики.