1 Питання для обговорення

1. У чому полягає практичне значення планування особистої роботи офіс-менеджера?
2. Визначте й охарактеризуйте основні складові планування діяльності офіс-менеджера.
3. Яким вимогам повинні відповідати цілі офіс-менеджера?
4. Розкрийте сутність методів планування особистої праці офіс-менеджера.
5. За якими етапами необхідно здійснювати процес розроблення плану особистої праці офіс-менеджера?
6. Назвіть і охарактеризуйте види використання планів діяльності офіс-менеджера.
7. Розкрийте сутність та значення визначення пріоритетності справ офіс-менеджера.
8. За допомогою яких принципів може здійснюватися визначення пріоритетності справ офіс-менеджера?
9. Охарактеризуйте традиційні та комп’ютерні засоби планування особистої роботи офіс-менеджера.