1 Питання для обговорення

1. Назвіть основні категорії службовців офісу.
2. У чому полягає система роботи з кадрами?
3. Назвіть недоліки, які можуть виникнути при формуванні спектра посад офісу.
4. Опишіть ситуації, при яких може виникнути проблема появи «офісного планктону».

5. Перерахуйте основні прийоми визначення потреби в співробітниках.
6. Назвіть основні вимоги до підбору кадрів.
7. Охарактеризуйте кадрову політику Вашого університету.
8. Охарактеризуйте корпоративну культуру Вашого університету. З яких елементів вона складається?