Тема 6. Мотивація у менеджменті

6.1. Поняття і види мотивації

6.2. Ранні теорії мотивації

6.3. Сучасні теорії мотивації

6.4. Методи мотивації

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте зміст мотивації, як основної функції менеджменту.

2. Визначите основні задачі мотивації.

3. Дайте характеристику етапів мотивації, як процесу.

4. Причини виникнення мотиваційних проблем з персоналом організації.

5. Охарактеризуйте зміст ранніх теорій мотивації.

6. В чому полягає суть змістовної концепції мотивації (теорії А. Маслоу, Д. Мак Клелланда, Ф. Герцберга).

7. Розкрийте сутність прецесійної концепції мотивації (теорії В. Врума, Дж. Адамса, Л Портера - Е. Лоулера. Е. Лока, С.Скінера).

8. Дайте характеристику теорії мотивації соціального напряму і "якості трудового життя".

9. Розкрийте зміст методів мотивації.

10. Основні ознаки сучасного стану трудової мотивації.