Тема 8. Операційний менеджмент у системі управління підприємством

8.1. Суть операційного менеджменту

8.2. Формування операційної стратегії

8.3. Створення виробничих систем

8.4. Управління операціями

Контрольні питання і завдання

1. В чому полягає суть операційного менеджменту?

2. Яка послідовність здійснення операційної стратегії?

3. Що відноситься до первинних операційних систем в операційному менеджменті?

4. Зміст первинних операційних систем.

5. В чому складається зміст виробничих систем?

6. Зміст управління операціями.

7. Як оцінюється ефективність операцій?

8. Назвіть функції управління виробництвом та їх основний зміст.

9. Перелічите обов'язки операційних менеджерів.