Тема 7. Стратегічний менеджмент у системі управління організацією

7.1. Стратегія та її види

7.2. Поняття і суть стратегічного менеджменту

7.3. Процес стратегічного менеджменту

7.4. Стратегічне управління підприємством

Контрольні запитання і завдання

1. Які Ви знаєте види стратегій?

2. Що включає система стратегічного управління?

3. Перелічите визначальні риси стратегій.

4. В чому міститься зміст функціональних стратегій?

5. Характеристика стратегій розвитку.

6.Чим обумовлено виникнення стратегічного менеджменту організацій?

7. Які проблеми є предметом стратегічного планування і управління?

8. Які фактори впливають на вибір стратегій?

9. Дайте характеристику методам стратегічного управління.

10. В чому заключається зміст процесу стратегічного менеджменту?

11. Рівні корпоративної стратегії та ії зміст.

12. Які існують типи стратегічного менеджменту та їх зміст?

13. Що передбачає і включає стратегічне управління?

14. Які елементи включає стратегічне управління?

15. Перелічите нові методи і прийоми управління.