Тема 9. Менеджер в організації

9.1. Зміст і характер праці менеджера

9.2. Вимоги до професійної компетентності менеджера

9.3. Психологічні якості менеджера як особистості

9.4. Вимоги до менеджерів різних рівнів управління

9.5. Статус керівника організації, його влада та сила

Контрольні запитання й завдання

1. В чому полягає сутність діяльності менеджера?

2. Якими рисами має володіти людина, щоб стати менеджером?

3. Чим визначається характер праці менеджера?

4. В чому полягає специфіка праці менеджера?

5. Які компоненти формують особистість менеджера?

6. Які чинники свідчать про те, що людина задоволена роботою?

7. Від чого залежить відданість організації? В чому її сутність?

8. Охарактеризуйте психологічні якості менеджера як особистості на підприємстві.

9. Що таке влада і відповідальність?

10. Які сили діють на менеджера, на ситуацію, на підлеглих?

11. Назвіть засоби управлінського впливу на підлеглих.

12. Які вам відомі способи управлінського впливу на підлеглих?