Тема 11. Влада і лідерство в менеджменті

11.1. Поняття влади і відповідальності

11.2. Характеристика форм і типів влади

11.3. Сутність лідерства і його основні типи

11.4. Формування ефективного стилю лідерства

Контрольні запитання і завдання

1. Сформулюйте поняття влади.

2. Що представляє собою формальна і реальна влади?

3. Які сили діють на менеджера, на підлеглих і на ситуацію?

4. Дайте характеристику форм влади.

5. В чому складається зміст особистісної влади?

6. Яка організаційна основа влади?

7. Які проблеми породжує необмежена влада?

8. Сформулюйте поняття лідерства.

9. Дайте характеристику теоріям лідерства.

10. Які існують стилі управління та дайте їх характеристику?

11. Охарактеризуйте базові системи лідерства за Лайкертом.

12. Перелічите стилі лідерства за Л.Д. Кудряшовим?

13. Основні критерії при обранні стилю лідерства.

14. Які основні характерні риси лідера?

15. Які норми і правила позитивно впливають на лідера?