Контроль у системі менеджменту

14.1. Сутність, принципи і функції управлінського контролю

14.2. Види контролю

14.3. Головні системи контролю

14.4. Процес та етапи контролю

14.5. Управління за відхиленнями

Контрольні запитання і завдання

1. В чому полягає сутність управлінського контролю?

2. Визначте причини які обумовлюють необхідність контролю.

3. Перелічите принципи контролю і розкрийте їх зміст.

4. Дайте характеристику основним функціям контролю.

5. Які існують види контролю та їх характеристика?

6. Яка мета систем контролю?

7. Які ви знаєте підсистеми контролю?

8. Охарактеризуйте процес контролю.

9. Які існують етапи контролю?

10. Характеристика результатів контролю.

11. Розкрийте зміст управління за відхиленнями, в чому його переваги і недоліки.