Тема 12. Інформація та інформаційні системи в менеджменті

12.1. Поняття та класифікація інформації

12.2. Рівні інформаційного забезпечення менеджменту і типи інформації

12.3. Система інформації

12.4. Технологія інформаційної діяльності

Контрольні запитання і завдання

1.Сформулюйте поняття інформації. Як вона класифікується?

2.Які вимоги висуваються до інформації?

3.Які Ви знаєте рівні інформаційного забезпечення?

4.Які існують типи інформації?

5.Розкажіть про внутрігосподарську систему інформації.

6.Які основні принципи і цілі внутрішньогосподарської системи інформації?

 7.Перелічите задачі і функції внутрігосподарської системи інформації.      

   8.Яка технологія інформаційної діяльності?