Тема 13. Комунікації у менеджменті

13.1. Процес комунікацій і його роль в менеджменті

13.2. Види і форми комунікацій

13.3. Удосконалення комунікацій

Контрольні запитання і завдання

1. Які Ви знаєте елементи комунікаційного процесу?

2. Що собою представляє модель обміну інформацією?

3. Назвати етапи комунікаційного процесу.

4. Які існують перешкоди при обміні інформацією?

5. Перелічите і дайте характеристику видам комунікацій.

6. Які основні форми комунікації?

7. Назвати основні об'єктивні фактори ефективного управління.

8. Які суб'єктивні фактори впливають на ефективність управління?

9. Шляхи удосконалення комунікацій в організаціях?