Тема 1. Поняття, сутність та види менеджменту

1.1. Сутність менеджменту

1.2. Цілі, задачі та види менеджменту

1.3. Предмет і методи в менеджменті

1.4. Особливості управління підприємствами

Контрольні запитання і завдання

1. Сформулюйте поняття менеджменту, і в чому його сутність?

2. Розкрийте сутність економічного механізму менеджменту.

3. В чому складаються цілі менеджменту?

4. Які існують цілі за ступенем важливості та за змістом?

5. Визначите основні задачі менеджменту?

6. Які види менеджменту існують в залежності від сфери діяльності?

7. Наведіть систематизацію основних видів менеджменту.

8. Що є предметом і об'єктом науки "Менеджмент"?

9. Які методи існують в менеджменті?

10. Які особливості управління в АПК?

11. Особливості управління в різних галузях.

12. Які вимоги до управління АПК висуваються на сучасному етапі.