Тема 4: Розробка та прийняття управлінських рішень

4.1. Теорія прийняття управлінського рішення

4.2. Поняття управлінського рішення

4.3. Класифікація управлінських рішень

4.5. Технологія прийняття управлінських рішень

4.6. Методи розробки і обґрунтування рішень

4.7. Механізм і техніка прийняття управлінських рішень

4.8. Організація виконання управлінських рішень         

Контрольні запитання і завдання

1. Яка технологія прийняття рішення?

2. Дайте характеристику етапам прийняття рішень.

3. Які основні вимоги до технології прийняття рішень?

4. Які існують методи розробки і обгрунтування рішень?

5. Дайте характеристику основним методам розробки управлінських рішень.

6. Які чинники необхідно враховувати при прийнятті рішень?

7. В чому полягає механізм прийняття управлінських рішень.

8. Дайте характеристику організаційних, матеріальних і особистих факторів реалізації рішень.

9. Охарактеризуйте операції при організації виконання рішень.