Тема 5. Класифікація і загальна характеристика функцій у системі менеджменту

5.1. Поняття і значення функцій менеджменту

5.2. Класифікація функцій менеджменту

5.3. Регламентація функцій менеджменту

Контрольні запитання і завдання

1. Розкрийте значення функцій менеджменту.

2. Перелічите основні функції менеджменту.

3. Розкрийте зміст основних функцій менеджменту.

4. Перелічите спеціальні функції менеджменту.

5. Розкрийте зміст спеціальних функцій менеджменту.

6. В чому полягає регламентація функцій менеджменту?

7. Розкрийте зміст посадових інструкцій.