Тема 2. Розвиток теорії практики менеджменту

2.1. Історія розвитку менеджменту, що передувала класичній теорії

2.2. Наукові школи менеджменту

2.3. Сучасні тенденції розвитку менеджменту

Контрольні запитання і завдання

1.Яка історія розвитку менеджменту?

2.Назвіть існуючі концепції менеджменту?

3.В чому складається сутність концепції наукового управління?

4.Який зміст концепції адміністративного управління?

5.В чому полягає концепція управління з позицій людських відносин і поведінських наук.

6. Охарактеризуйте концепції адаптації, глобальної стратегії та цільової адаптації?

7.Які сучасні тенденції розвитку менеджменту?

8.Які основні ідеї містять європейська і шведська моделі управління?

9.Які особливості американської і японської моделі менеджменту?

10. Охарактеризуйте українську модель менеджменту на перехідному етапі.